0

Gaadi reserve me hoti hai toh reserve switch kidhar hota hai?

Abdul Hameed asked